Terug

Zorg voor Dialoog

Werken in de zorg is meer dan ooit werken in en met diversiteit. Omgaan met zorgwensen van diverse cliënten, discriminerend gedrag van cliënten en samenwerken met een diversiteit aan collega’s zijn geen evidente zaken. Om tot een constructieve ontmoeting te komen, is een gedeelde dialoog en een cultuursensitieve basishouding essentieel. Kortom: een ‘zorg voor dialoog’.

 

Dialoogcoach Alex Klijn: “VIVO is de Vlaamse koepelorganisatie voor social profit met expertise in de zorgsector en zijn vormingsnoden. Democratische Dialoog is de expert in dialoog, levensbeschouwing en onderwijs. Samen hebben we heel wat expertise in huis om zorgverleners te begeleiden bij hun vragen over diversiteit. We willen hen leren hoe ze op een cultuursensitieve wijze met verschillen kunnen omgaan. Zo verschuift de focus van conflict, angst, spanning en vooroordelen naar verrijkende (groei)kansen.”

 Zorg voor Dialoog richt zich op vormingsverstrekkers in zorgorganisaties, leerkrachten in zorgrichtingen en docenten in lerarenopleiding voor zorgvakken. Zij krijgen toegang tot een inspirerend online leerplatform rond het aanleren van een cultuursensitieve basishouding binnen de leertrajecten van (toekomstige) zorgverleners. Het platform bevat e-learningmodules met bijvoorbeeld casussen uit de zorgcontext, relevante informatie, methodieken, oefeningen en (zelf)testen. De modules zijn zo opgebouwd dat individuele cursisten zowel online als in een klassieke groepsvorming kunnen werken. Cursisten krijgen inzicht in hun eigen culturele waarden en normen, kunnen culturele en levensbeschouwelijk gevoelige thema’s herkennen, empathisch en constructief handelen en een constructieve dialoog voeren. De leermodules, nu in ontwikkeling, gaan online in december 2019.

Carine De Meester, projectbeheerder diversiteit: “Onze droom is dat opleiders het ‘Zorg voor dialoog’-platform erkennen als dé bron van direct inzetbare en prikkelende lesmaterialen over cultuursensitieve basishouding bij zorgprofessionals.”

Nieuws over dit project