Terug

Transfair

Elke onderwijsloopbaan bevat hindernissen. Zijn die spreekwoordelijke horden voor iedereen gelijk? Of zijn ze voor de ene leerling hoger dan voor de andere? En wat als iemand later aan de start komt? Transfair maakt werk van een geslaagde onderwijsloopbaan voor derdelanders. Zij belanden immers nog te vaak in scholen en richtingen die niet aansluiten bij hun mogelijkheden, talenten en interesses.

Onderzoek toont aan dat er heel wat onbewuste en onbedoelde mechanismen meespelen bij de oriëntatie en begeleiding van derdelanders in hun schoolloopbaan.

Karin Goosen: “Leerlingen met dezelfde competenties krijgen soms een verschillend advies. En ook: in de rush naar een plekje op de inschrijvingslijst vertrekken kwetsbare gezinnen steevast te laat.” De structuur van het secundair onderwijs is voor kenners en native speakers al een uitdaging, laat staan dat onderwijsleken en anderstaligen dit kluwen kunnen ontwarren. School -en studieadvies wordt nog te vaak in het bakje van één persoon (leerkracht zesde jaar of klastitularis) gelegd. En dit zijn maar enkele pijnpunten.

 Hoe kunnen leerkrachten het potentieel van jongeren met een migratie-achtergrond zien? Hoe kunnen ze inzicht krijgen in de valkuilen en drempels die ze (vaak onbewust) inbouwen? Transfair, een initiatief van Steunpunt diversiteit en Leren helpt 7 Gentse basis- en secundaire scholen om zich bewust te worden van uitsluitingsmechanismen in onderwijsloopbaanbegeleiding. De scholen kunnen gedurende anderhalf jaar beroep doen op een ‘maatje’. Samen werken ze intensief aan een betere en eerlijkere onderwijsloopbaanbegeleiding van derdelanders. Het ‘maatje’ faciliteert kwaliteitsvolle interactie tussen leerlingen, ouders en leerkrachten over studie- en schoolkeuze. De collegiale visitatie in het tweede deel van het project zorgt voor een externe kritische blik die bekijkt of de acties die de school uitzet ook degelijk werken voor de derdelanders. Het project eindigt met een slotconferentie in Gent.

Nieuws over dit project