Terug

Springplank voor Divers Talent

Wie Genk bezoekt, komt niet langs de mijnbouw. Het transformeerde het Limburgse dorp tot een superdiverse stad waarvan meer dan de helft van de bewoners van niet-Belgische origine is. Diezelfde diversiteit kan beter in het personeelsbestand van de stad. ‘Springplank voor Divers Talent’ wil daar verandering in brengen.

 

De stad nam al heel wat maatregelen die het personeelbestand diverser maakten.

Projectcoördinator Yasemin Yilmaz: “Vooral voor functies van A en B niveau werven we nog te weinig hoogopgeleiden met een etnisch diverse achtergrond aan. We willen voor hen drempels wegwerken en zo de herkomstkloof dichten.” Springplank voor Divers Talent wil het personeelsbestand van de stad Genk diversifiëren. Hopelijk inspireren de trajecten en acties bovendien ook andere werkgevers en het eigen personeel om diversiteit te omarmen. De focus van het project ligt op anderstaligen en etnisch-cultureel diverse profielen die hoogopgeleid zijn. Voor hen zijn er twee ‘springplanken’.

 “De eerste ‘springplank’ is er voor wie de werking van een lokaal bestuur nog onvoldoende kent. Uit eerdere analyses van sollicitatieprocedures blijkt namelijk dat ze daardoor vaak de eerste selectierondes niet overleven,” aldus Yilmaz. Kandidaten kunnen zes maanden stage lopen voor een functie die op redelijke termijn vacant zal verklaard worden. “Na de stagetijd kunnen ze deelnemen aan reguliere selectieprocedure, maar wèl al met een portie praktijkervaring.”


Een tweede ‘springplank’ zijn stageplaatsen voor hoogopgeleide anderstaligen. Het is voor hen moeilijk om te werken ‘op niveau’ omdat hun diploma’s of eerdere werkervaring niet altijd gekend is of erkend wordt door werkgevers. Een stageplaats bij de stad, geeft hen een extra werkervaring, de mogelijkheid om zich vakjargon eigen te maken en ze krijgen coaching op de werkvloer.

Yilmaz: “Die ervaring kunnen ze hopelijk later verzilveren op de arbeidsmarkt of bij de stad zelf. En we geven de stadsorganisatie een duw in de rug. Zo kunnen we een motor zijn voor een samenleving zonder racisme en discriminatie.”  

 

Nieuws over dit project