Terug

Lokale Helden

Lokale Helden is al sinds 2015 een succesvolle formule. Elke editie vonden er meer dan 1.000 optredens plaats in telkens 200 verschillende gemeenten. Organisatoren en muzikanten worden opgespoord en ondersteund bij het organiseren van speelkansen. Stijn Lemaire: “Al tijdens de eerste editie werd duidelijk dat Lokale Helden een divers publiek samenbrengt en vleugels geeft aan organisatoren en artiesten die anders weinig kansen krijgen. De succeservaring om op een podium te staan en te spelen voor publiek, zorgt zowel bij muzikanten als bij organisatoren voor positieve gedragsverandering.”

Poppunt wil het aanspreekpunt zijn voor àlle muzikanten, dj’s en producers in Vlaanderen. Ze verzamelden al heel wat ervaring en kennis over inclusief werken, diversiteit en cultuurparticipatie. Voor de komende editie wil de organisatie nog meer muzikanten, organisatoren en publiek met een migratiegeschiedenis aanspreken. Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Vlaamse Gemeenschap, het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en Integratiepact vzw komt er een duurzaam partnerschap met het Internationaal Comité. Samen zetten ze activiteiten op, die het netwerk van Poppunt diverser en groter moeten maken. Zo worden bijvoorbeeld ook actief integratie- en cultuurdiensten benaderd voor een inclusiever cultuurbeleid.

copyright Koen Bauters
copyright Broeihaard

Nieuws over dit project