Terug

Interculturele schoolcultuur

Een school waar elke leerling zich thuis voelt, waar alle leerlingen gelijke kansen krijgen en zich maximaal kunnen ontwikkelen… Dat is een school met een warm klimaat die de diversiteit op school erkent en omarmt. School zonder Racisme vzw ondersteunt schoolteams die daaraan willen werken.

Dankzij een interculturele schoolcultuur voelen leerlingen zich meer ‘thuis’ op school. Dat heeft een positieve invloed op de schoolprestaties van álle leerlingen, met of zonder migratieachtergrond.

Mitch Vannecke: “De grote vraag voor directies en schoolteams is dan: hoe maak je als directie en schoolteam werk van een interculturele schoolcultuur? Hoe ontwikkel je een gedragen visie en concrete activiteiten? En vooral: hoe kunnen leerlingen en de ouders meestappen in het verhaal en (culturele) diversiteit ook echt gaan zien als een meerwaarde?”

 ‘Interculturele Schoolcultuur’ is een project van School zonder Racisme  - een organisatie met jarenlange ervaring rond racisme en diversiteit op school - in samenwerking met ouderverenigingen, de Vlaamse Scholierenkoepel en Democratische Dialoog. De werking wordt gedragen door een klein educatief team en heel wat vrijwilligers die mee instaan voor het geven van workshops.

De vzw start volgend jaar met het traject in 5 scholen. Na een analyse van de interculturaliteit op school, laten ze diverse actoren op en rond de school samen acties definiëren. Dat resulteert in de implementatie van acties op school om tot een interculturele schoolcultuur te komen.

Nieuws over dit project