Terug

Blikopener

Projectontwikkelaar Sarah Ostyn: “Blikopener staat voor interculturele ontmoeting en verbinding binnen de sector van de kinderopvang. Er zijn heel wat redenen waarom personen met een migratie-achtergrond niet kiezen voor werk in een buitenschoolse kinderopvang. Soms wordt hun buitenlands diploma hier niet erkend, ze missen nog de nodige ervaring,… Blikopener wil die belemmeringen wegwerken èn meteen ook het intercultureel handelen van de maatschappij verhogen.”


Blikopener organiseert een ‘buddy systeem’ tussen vrijwilligers met een migratieachtergrond en begeleidingsteams van de buitenschoolse kinderopvang. Samen leren ze via de praktijk, spel(pakketten), vorming, samenwerking en communicatie intercultureel handelen. De vrijwilliger kan een ervaringsbewijs halen, wat een opstap kan zijn naar een job.

De duo’s doorlopen het traject binnen een periode van 1 jaar (tot september 2019).


En het effect op de kinderen?

Sarah: “Dit zijn initiatieven die kaderen in het bredere verhaal om racisme tegen te gaan en om tot intercultureel handelen te komen. Bij de kinderen hopen we dat een interculturele omgeving hen ook aanzet om intercultureler te denken en handelen.

 

Blikopener
Buitenschoolse opvang

Nieuws over dit project