Terug

Better Together

De werkloosheid in Brussel daalt. Ook voor jongeren gaat het de goede richting uit. Maar wat als je een Afro-descendent bent? Voor hen is de tendens net omgekeerd. Kennen werkgevers en toeleiders naar werk (Sub-)Saharaanse werkzoekenden voldoende? Weten ze elkaar te vinden? Job@uBuntu spant zich dagelijks in om hier ‘werk’ van te maken.

 Job@Ubuntu wil de wereld van de (Sub-)Saharaanse werkzoekenden en deze van arbeidsbemiddelingsinstanties en werkgevers in Brussel dichter bij elkaar wil brengen. Hoewel deze werkzoekenden relatief hoog geschoold zijn, duurt het voor hen langer om werk te vinden. Ook nemen ze vaker jobs aan onder hun niveau. Deze vaststellingen deden de Afrikaanse gemeenschappen in Brussel.

Billy Kalonji: Job@uBuntu onderzoekt welke drempels er zijn en capteert verhalen en getuigenissen. Zo brengen we discriminatiemechanismes en vooroordelen tegenover Afro-descendenten in kaart. Op basis van deze individuele gevallen worden er collectieve aanbevelingen gedaan voor arbeidsbemiddelaars, werkgevers en politici.” Door deze intersectoriële en beleidsoverschrijdende aanpak kunnen ze de effecten van werkloosheid beter aanpakken. Voor Afro-descendenten organiseren ze informatiesessies, vormingsmomenten en focusgroepen over tewerkstelling aan.

Het project Job@uBuntu wordt gedragen door De Overmolen, een vzw met een lange traditie in armoedebestrijding en zorgzame gastvrijheid. Via de stichtende organisaties Change, Moja en Mozayika is er een groot bereik bij de Brusselse Afro-descendenten.

Nieuws over dit project