Blikopener

Heel wat kinderen met diverse culturele achtergronden vinden een plekje in de buitenschoolse kinderopvang. Daartegenover staat zelden een begeleidersteam met een gelijkaardige diverse culturele achtergrond. Blikopener wil de kinderopvang (in de Kempen) een weerspiegeling maken van de maatschappij.

Lees meer

Maxipac

Iedereen mee! Het is een leuze die vaak gebruikt wordt, door jeugdbewegingen en scholen of reclamemakers die telecomdiensten willen aanprijzen. Maar in veel situaties is écht nog niet iedereen mee. MaxiPAC wil dat niet-EU-burgers dezelfde kansen krijgen als anderen. Ze pleiten voor een uniforme procedure voor de erkenning van buitenlandse diploma’s.

 

Lees meer

Lokale Helden

Muziek verbindt mensen en kan ook een hefboom zijn voor maatschappelijke impact. Veel beginnende muzikanten hebben het evenwel moeilijk om een podium te vinden. Het project Lokale Helden van Poppunt geeft nieuw talent deze kans en stimuleert samenwerkingen tussen organisaties, lokale besturen en podia. Voor de vierde jaargang op 26 april 2019 is er extra aandacht voor muzikanten, organisatoren en publiek met een migratiegeschiedenis.

Lees meer

Story of my life

Wij en zij… De ‘ander’ stoppen we vaak in een hokje, zonder eigenlijk enig idee te hebben over hun eigenschappen en achtergrond. Dat werkt stigmatiserend, waardoor mensen belemmert worden in hun ontwikkeling en het ontplooien van hun talenten. Story of My Life wil de tweedeling ‘wij-zij’ tegen gaan.

Lees meer

#shedidit

Ondernemen is voor een zaak voor mannen en voor de happy few? Neen! Er mag dan maar 1 op de 3 ondernemers een vrouw zijn, hun aantal stijgt wel. Om vrouwen te inspireren, zet #SheDIDIT leading ladies met migratieroots in de kijker. Vrouwen met een migratieachtergrond die het heft in eigen handen nemen: ze worden gelukkig almaar talrijker!

Lees meer

PEP Lab

PEP! werkt aan oplossingen voor het verhogen van gelijke kansen in het onderwijs. Dit doet deze organisatie door het inzetten van rolmodellen doorheen al hun projecten. “Als ik het kan, kan jij het ook” is de slagzin waarmee PEP! het tij wil keren.

Lees meer

Zorg voor Dialoog

Werken in de zorg is meer dan ooit werken in en met diversiteit. Omgaan met zorgwensen van diverse cliënten, discriminerend gedrag van cliënten en samenwerken met een diversiteit aan collega’s zijn geen evidente zaken. Om tot een constructieve ontmoeting te komen, is een gedeelde dialoog en een cultuursensitieve basishouding essentieel. Kortom: een ‘zorg voor dialoog’.

Lees meer

Interculturele schoolcultuur

Een school waar elke leerling zich thuis voelt, waar alle leerlingen gelijke kansen krijgen en zich maximaal kunnen ontwikkelen… Dat is een school met een warm klimaat die de diversiteit op school erkent en omarmt. School zonder Racisme vzw ondersteunt schoolteams die daaraan willen werken.

Lees meer

Transfair

Elke onderwijsloopbaan bevat hindernissen. Zijn die spreekwoordelijke horden voor iedereen gelijk? Of zijn ze voor de ene leerling hoger dan voor de andere? En wat als iemand later aan de start komt? Transfair maakt werk van een geslaagde onderwijsloopbaan voor derdelanders. Zij belanden immers nog te vaak in scholen en richtingen die niet aansluiten bij hun mogelijkheden, talenten en interesses.

Lees meer

Blauwdruk voor een productieve, multiculturele werkvloer.

Veel bedrijven hebben vandaag een multicultureel personeelsbestand. Hoe kan je mensen verbinden, ongeacht onderlinge culturele en ideologische verschillen en rollen binnen de organisatie? Hoe kan dit leiden tot een betere sfeer en hogere productiviteit bij de werknemers? Samen Leven Oost-Vlaanderen onderzoekt, faciliteert en organiseert oplossingen.

Lees meer

Springplank voor Divers Talent

Wie Genk bezoekt, komt niet langs de mijnbouw. Het transformeerde het Limburgse dorp tot een superdiverse stad waarvan meer dan de helft van de bewoners van niet-Belgische origine is. Diezelfde diversiteit kan beter in het personeelsbestand van de stad. ‘Springplank voor Divers Talent’ wil daar verandering in brengen.

Lees meer

Better Together

De werkloosheid in Brussel daalt. Ook voor jongeren gaat het de goede richting uit. Maar wat als je een Afro-descendent bent? Voor hen is de tendens net omgekeerd. Kennen werkgevers en toeleiders naar werk (Sub-)Saharaanse werkzoekenden voldoende? Weten ze elkaar te vinden? Job@uBuntu spant zich dagelijks in om hier ‘werk’ van te maken.

Lees meer