Met het INTEGRATIEPACT verkennen we de “mogelijkheidsruimte” door bij beloftevolle praktijken de actieve bestanddelen of “het DNA van de interventies” te detecteren.

De slaagkansen van de “mogelijkheidsruimte” verhoogt als de randvoorwaarden worden vervuld.

Bij de trajecten en de doenkers van het INTEGRATIEAPACT kan je het DNA van een beloftevolle interventie terugvinden:

 • Zichtbaarheid en normalisering van diversiteit : nieuwe rolmodellen, zichtbaarheid van positieve verhalen, herkenbaarheid door weerspiegeling van de maatschappij:
 • Continuïteit en duurzaamheid : langer termijn denken, structurele investeringen;
 • Laagdrempelig en drempelverlagend : inclusief, contextgericht, lokaal;
 • Delen van kennis, ervaringen, verhalen en tradities : bewezen impact en expertise delen, gemeenschappelijke doel en interesse;
 • Ontmoeten : sociaal netwerk uitbreiden, overbruggend, vertrouwen herstellen, versterken van burgerschapsvaardigheden en interlevensbeschouwelijke competenties, intergenerationele ontmoetingen;
 • Het ontdekken, ontplooien en waarderen van talenten : ontdekken en ontplooien van talenten, kansen bieden, waardering en wederzijdse erkenning;
 • Engagement en dynamische trekkers

 

Samen met het bredere systeem rond het INTEGRATIEPACT zorgen we voor de randvoorwaarden van “hun mogelijkheidsruimte” :

 • Middelen
 • Samenwerkingsverbanden
 • Mentaliteitsverandering
 • Beleid, continuïteit en duurzaamheid
 • Engagement
 • Juridisch kader
 • Zichtbaarheid
 • Monitoring