Het Integratiepact is een sociaal leerproces dat uitdijt als een spiraalgroei in een complexe omgeving met het oog op een gedrags- en systeemverandering.

Belanghebbenden en partners ontwikkelden samen een toekomstbeeld met als metafoor “een boom”, het beeld van een geduldig en onverstoorbaar groeiproces naar een veerkrachtige samenleving.

Om naar dat toekomstbeeld van een veerkrachtige samenleving te evolueren, identificeerden we 6  hefbomen die op elkaar inwerken als in een systeem :

  • Grondrechten garanderen
  • Handelingsvermogen vergroten
  • Herverdelen
  • Meerwaarde creëren
  • Levenskwaliteit garanderen
  • Vertrouwen bouwen

Om een stimulans te geven aan het INTEGRATIEPACT, lanceerde de Vlaamse overheid in het kader van het AMIF-programma de oproep “Projecten Integratiepact”. Bij het INTEGRATIEPACT noemen we ze “trajecten”.

Deze trajecten fungeren als katalysator of “vlaggenschepen” binnen het groeiproces van het INTEGRATIEPACT.