Het INTEGRATIEPACT stimuleert vanuit een breed draagvlak zoveel mogelijk actoren om acties te nemen om discriminatie op basis van nationaliteit, zogenaamd ras en afkomst te bestrijden en wederzijds respect te bevorderen. Voor de regie van het INTEGRATIEPACT werd een koepelstructuur opgericht, nl. vzw integratiepact.