Terug

Jongeren filmen hun dromen

engagement zichtbaarheid samenwerkingsverbanden mentaliteitsverandering normalisering ontmoeten dynamische trekkers laagdrempelig en drempelverlagend ontdekken, ontplooien en waarderen van talenten delen van kennis, ervaringen, verhalen en tradities

Story of My Life leert jongeren die hun land ontvlucht hebben, een filmpje maken over wie ze zijn. Het gaat niet over waar ze vandaan komen. Wel over waar ze naartoe willen. Wat zijn hun dromen? Hoe willen ze die bereiken? “Film is een heel krachtig instrument.”

Een aantal jongeren trok onlangs naar de bibliotheek in Balen om een filmpje te maken. De opdracht was om bibliotheekbezoekers een paar vragen te stellen. Maar de jongeren aarzelden. Hun Nederlands was niet goed genoeg, vonden ze.

Toen ze de bibliotheek binnenkwamen, wekte hun komst nieuwsgierigheid. In plaats van dat  ze  iemand aanspraken, richtten een paar bezoekers het woord tot hen. Wat kwamen de jongeren doen? Waarom maakten ze een film?

Zelfvertrouwen vergroten

“Het was een prachtig moment”, vertelt projectverantwoordelijke Kelly Vreys van Story of My Life. “Twee groepen mensen die doorgaans weinig contact met elkaar hebben, raakten verbonden door de gelijkenissen in hun levensverhalen. Voor veel bibliotheekbezoekers was het de eerste keer dat ze een gesprek voerden met jongeren met een migratieachtergrond. Opvallend was de grote wederzijdse interesse in elkaars leven.”

Story of My Life is een samenwerking tussen Digidak, Link in de Kabel en een aantal lokale partners zoals vrijetijdscentra, een tewerkstellingsdienstencentrum, Lokaal Opvang Initiatief (LOI) en Onthaal anderstalige nieuwkomers (OKAN). “De eerste doelstelling van het project is om de maatschappij te versterken door ontmoeting te creëren op openbare plekken zoals bijvoorbeeld een bibliotheek,” legt Kelly uit.

Daarnaast wil het project de jonge vluchtelingen nieuwe vaardigheden aanleren. “Story of My Life wil het zelfvertrouwen van de jongeren vergroten door samen op zoek te gaan naar hun identiteit, hen een stem te geven en digitale tools aan te reiken. Tegelijk oefenen ze de Nederlandse taal,” aldus Kelly.

Met alle verhalen trekken de jongeren naar verschillende scholen en instellingen om leeftijdsgenoten te ontmoeten. Tegelijk wordt het beeld- en filmmateriaal tijdens verschillende toonmomenten aan lokale inwoners voorgesteld. Ook hier staat ontmoeting centraal.

Bewuste keuzes maken

Story of My life startte afgelopen zomer en loopt tot eind 2019. “Tijdens het traject zie je de jongeren groeien,” zegt Kelly. “Ze leren hoe ze met een fototoestel of videocamera moeten omgaan. Maar ze leren ook nadenken over hun leven en wat ze willen doen. Hierbij kiezen de jongeren zelf hun verhaal. Dit kan gaan over hun vlucht, maar evengoed over waar ze naartoe willen. Wat zijn je talenten? Waar heb je goesting in? Door hen daarbij stil te laten staan, maken ze meer bewuste keuzes in de toekomst.”

Het project wordt ondersteund door het Integratiepact. Voor Kelly en haar collega’s is dat een grote meerwaarde. “We ontmoeten regelmatig de verantwoordelijken van de andere projecten. We leren van elkaars successen en valkuilen. De bijeenkomsten en ook workshops die het Integratiepact bieden, zijn steeds enorm verrijkend en stimulerend.”

Gelijkaardige nieuwsberichten