Terug

Startmoment INTEGRATIEPACT

vrijdag 23 juni 2017

Op vrijdag 23 juni 2017 geven we de aftrap met een dag van dialoog, creatief denken en verbinden. We  vertrekken vanuit de gedachte dat ‘gezamenlijk leren als een dragend netwerk’ een katalysator is om u en alle andere partners aan te zetten tot vernieuwende maatschappelijke oplossingen voor deze dwingende transitie.

We nodigen u dus van harte uit om deel te nemen aan het startmoment ‘Integratiepact’ waarop we samen zullen verkennen:

  • wat de gemeenschappelijke doelstellingen zijn;
  • vanuit welke hefbomen we die doelstellingen daadkrachtig kunnen nastreven;
  • en hoe we de oplossingen samen kunnen uitrollen op een experimentele en lerende manier.

Adres:   Congres Centrum Lamot, Van Beethovenstraat 8/10,  2800 Mechelen