Terug

Dag Strategische verdieping

dinsdag 23 april 2019

Het afgelopen jaar hebben we niet stil gezeten. Integendeel, het integratiepact is ondertussen concreet en tastbaar geworden met de opstart van de 12  trajecten binnen de AMIF-oproep: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect. Daarnaast lopen er nog een aantal trajecten buiten de oproep. Momenteel zit het integratiepact in zijn laatste projectjaar en is het tijd voor een volgende stap in dit maatschappelijk proces.

Hiervoor nodigen we graag uit op dinsdag 23 april 2019 op de “Strategische verdieping van het integratiepact”. Via de methodiek van “Track II-diplolmacy willen we de leden van de regiegroep en klankbordgroep samenbrengen met de trajecten die in het kader van het integratiepact worden uitgevoerd. Om zo samen vanuit de integratiepact-trajecten na te denken welke strategische interventies en strategische hefbomen nodig zijn op het meso- en het macroniveau van onze samenleving om tot een systemische verandering te komen.  Die via verbondenheid en solidariteit kan leiden tot een harmonieuze samenleving en een hernieuwd sociaal, ecologisch contract.  We doen graag opnieuw beroep op jouw expertise, ervaring en netwerk om samen te komen tot een collectieve impact. Waarbij we ervoor kunnen zorgen dat de concrete doorbraken op vlak van inclusieve diversiteit kunnen omgezet worden in  systemen die de mogelijkheidsvoorwaarden scheppen voor de introductie van  relevante, innovatieve initiatieven die kunnen leiden tot een mentaliteitsverandering en het Integratiepact op een systemische manier succesvol te maken.

 In track II diplomatie worden hiervoor onder meer volgende formaten gehanteerd:

  •  Workshops waarbij de verschillende stakeholderlagen samenkomen. Er wordt geluisterd naar elkaars perspectieven en ervaringen en er wordt samen gezocht naar oplossingen voor de knelpunten.
  • Dialoogbijeenkomsten om het maatschappelijk debat rond integratie te herkaderen en strategieën te ontwikkelen om het maatschappelijke paradigma te wijzigen.
  • Trainingen waarbij denkwijzen en methodieken worden aangereikt om op een impactvolle manier verandering te kunnen bevorderen.

Deze dag wordt via ons strategisch interventiemodel  een mengvorm van de eerste twee formaten. In een latere fase gaan we trainingen voorzien om op een impactvolle manier verandering te kunnen bevorderen.

Programma: Strategische verdieping van het integratiepact.

9:30 – 10:30 : waar staan we met het integratiepact ?

10:30 – 12:30 : ateliers strategisch interventiemodel en verbinding

12:30 – 13:30 : netwerklunch

13:30 – 15:30 : ateliers diagnose en gewenste strategische interventies

15:30 – 16:30 : afsluiting en netwerkdrink

Waar ? Congrescentrum Lamot - Mechelen

Dag Strategische verdieping
Dag Strategische verdieping
Dag Strategische verdieping
Dag Strategische verdieping