Terug

Aan de slag INTEGRATIEPACT

maandag 22 januari 2018

Het is zover….  Het Departement Werk en Sociale Economie –  Afdeling ESF van de Vlaamse overheid heeft binnen het AMIF-programma de oproep gelanceerd voor de projecten in het kader van het Integratiepact.  Met de projectoproep 426 ‘Integratiepact: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect’ wil de Vlaamse overheid partnerschappen ondersteunen die oplossingsgerichte en sociaal innovatieve projecten opstarten, gericht op een gedragswijziging tegenover diversiteit, discriminatie en racisme.

Deze projecten moeten dienen als katalysator voor een brede maatschappelijke beweging rond de thematiek en moeten concrete en zichtbare acties bevatten.

Van indieners wordt verwacht dat ze een partnerschap vormen. Dat partnerschap moet aantoonbare goede praktijkervaring hebben met methodieken om discriminatie en racisme aan te pakken en gedragsverandering te realiseren.

Het budget voor de oproep bedraagt 1.000.000,00 euro. Een project kan tussen 100.000,00 en 250.000,00 euro subsidie aanvragen.

Het partnerschap moet zelf minimaal 25% financiering inbrengen (publieke cofinanciering of private financiering).

Om u ondersteuning aan te bieden bij de inhoudelijke uitwerking van projectvoorstellen, organiseren wij opnieuw een bijeenkomst.


Op maandag 22 januari 2018 nodigen we u uit om 9u30 tot 16u30 voor de bijeenkomst : Aan de slag !

KVS (Koninklijke Vlaamse Schouwburg) - zaal Top - Arduinkaai 7 - 1000 Brussel

Op de bijeenkomst van 22 januari zal u toelichting krijgen over de visie en het proces van het Integratiepact en zal u de kans krijgen de partners uit het lerend netwerk te ontmoeten om samen aan de slag te gaan.

 

Voorafgaand organiseert het Departement Werk en Sociale Economie – Afdeling ESF van de Vlaamse overheid op 16 januari een administratief technische infosessie over de oproep.

 

De bijeenkomst ‘Aan de slag’ bouwt voort op de opvolgmomenten die plaatsvonden in het najaar van 2017 te Mechelen en Sint-Niklaas.

Aan de slag INTEGRATIEPACT