Startmoment INTEGRATIEPACT

vrijdag 23 juni 2017

Op vrijdag 23 juni 2017 geven we de aftrap met een dag van dialoog, creatief denken en verbinden. We  vertrekken vanuit de gedachte dat ‘gezamenlijk leren als een dragend netwerk’ een katalysator is om u en alle andere partners aan te zetten tot vernieuwende maatschappelijke oplossingen voor deze dwingende transitie.

 

Lees meer

Opvolgmoment INTEGRATIEPACT

dinsdag 07 november 2017

Met het succesvolle startmoment van 23 juni 2017 is het INTEGRATIEPACT op de rails gezet. Nu bouwen we tijdens de opvolgmomenten volgens het systeemkader verder naar de projectoproep. Bedoeling is dat we over de sectoren heen de contouren van de oplossingsruimte verder gaan verkennen zodat we initiatieven concreter kunnen maken.  Met als uiteindelijk doel het realiseren van doorbraken naar veerkracht en diversiteit.  

Lees meer

Aan de slag INTEGRATIEPACT

maandag 22 januari 2018

Het is zover….  Het Departement Werk en Sociale Economie –  Afdeling ESF van de Vlaamse overheid heeft binnen het AMIF-programma de oproep gelanceerd voor de projecten in het kader van het Integratiepact. Met de projectoproep 426 ‘Integratiepact: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect’ wil de Vlaamse overheid partnerschappen ondersteunen die oplossingsgerichte en sociaal innovatieve projecten opstarten, gericht op een gedragswijziging tegenover diversiteit, discriminatie en racisme.

Lees meer

Projectateliers INTEGRATIEPACT

maandag 05 februari 2018

Na de bijeenkomst ‘Aan de slag’ van 22 januari 2018 waarop we bredere verbindingen hebben gelegd tussen actoren, organiseren we nu projectateliers INTEGRATIEPACT om rond kleinere tafels door te praten om project-ideeën uit te werken. We willen u dan ook gericht in contact brengen met relevante partners in het lerend netwerk. Maakt u plannen om in te dienen in het kader van de projectoproep 426 “AMIF Integratiepact: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect’ of wenst u mee verder aan de slag te gaan in het bredere kader van het Integratiepact ?

Lees meer

Acceleratiedag Integratiepact

donderdag 13 december 2018

De acceleratiedag is een bijeenkomst van een ruime halve dag waar de trajecten zich komen voorstellen via een korte pitch. Er wordt een publiek van ‘kansengevers’ uitgenodigd die bestaat uit mensen vanuit fondsen, overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties met ruimte voor individuele gesprekken tussen de kansengevers en de trajecten.

Lees meer