Dag Strategische verdieping

23/04/2019
#mijlpaal

Het afgelopen jaar hebben we niet stil gezeten. Integendeel, het integratiepact is ondertussen concreet en tastbaar geworden met de opstart van de  12  trajecten binnen de AMIF-oproep: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect. Daarnaast lopen er nog een aantal trajecten buiten de oproep. Momenteel zit het integratiepact in zijn laatste projectjaar en is het tijd voor een volgende stap in dit maatschappelijk proces. De dag Strategische verdieping integratiepact is een eerste formaat om deze vraag te beantwoorden.

Lees meer

MENTOR2WORK

#goede praktijk
engagement zichtbaarheid monitoring middelen samenwerkingsverbanden normalisering ontmoeten dynamische trekkers

Met het tewerkstellingsproject MENTOR2WORK wil het Minderhedenforum de slaagkansen van werkzoekenden met een migratieachtergrond vergroten op de arbeidsmarkt. We matchen mentoren aan werkzoekenden om hen te versterken in de zoektocht naar werk

Lees meer

Jobroad

#goede praktijk
middelen engagement zichtbaarheid samenwerkingsverbanden mentaliteitsverandering normalisering dynamische trekkers
ACCENT JOBS

JOBROAD: een project met als doel nieuwkomers met een migratieachtergrond sneller en efficiënter aan werk te helpen in België.

Lees meer