Terug

UMUworx

engagement zichtbaarheid monitoring middelen samenwerkingsverbanden mentaliteitsverandering normalisering dynamische trekkers

Horizontaal Integratiebeleidsplan (HIBP)

#goede praktijk
engagement juridisch kader monitoring middelen normalisering dynamische trekkers samenwerkingsverbanden mentaliteitsverandering

Via het Horizontaal Integratiebeleidsplan wil de Vlaamse overheid door vier doelstellingen: participatie aan het maatschappelijke leven verbeteren, kennis van het Nederlands bij anderstaligen versterken, wederzijds respect bevorderen en komen tot een afgestemd, onderbouwd en gedragen beleid werk maken van een horizontaal integratiebeleid.

Lees meer

MENTOR2WORK

#goede praktijk
engagement zichtbaarheid monitoring middelen samenwerkingsverbanden normalisering ontmoeten dynamische trekkers

Met het tewerkstellingsproject MENTOR2WORK wil het Minderhedenforum de slaagkansen van werkzoekenden met een migratieachtergrond vergroten op de arbeidsmarkt. We matchen mentoren aan werkzoekenden om hen te versterken in de zoektocht naar werk

Lees meer

UMUworx

#goede praktijk
engagement zichtbaarheid monitoring middelen samenwerkingsverbanden mentaliteitsverandering normalisering dynamische trekkers

Via intensieve outreach-campagnes en toeleidingstrajecten worden mensen met migratieachtergrond in Brussel naar een opleiding of werk begeleid door de Unie van Turkse Verenigingen in complementariteit met andere tewerkstellingsactoren.

Lees meer

Jobroad

#goede praktijk
middelen engagement zichtbaarheid samenwerkingsverbanden mentaliteitsverandering normalisering dynamische trekkers
ACCENT JOBS

JOBROAD: een project met als doel nieuwkomers met een migratieachtergrond sneller en efficiënter aan werk te helpen in België.

Lees meer